Social Science Baha

Administration

Rupa Neupane

Bindiya Shrestha

Manju Khadka

Harimaya Khadki

Kumari Tamang

Dhurba Lungeli

Sarita Ram

Manila Chaulagain

Khem Shreesh

Ajaya Subedi

Krishna Danuwar

Jeevan Baniya